Związek z mediami

  • Bartek Juszczyk

    Jakkolwiek przytakując, chciałbym podzielić się jednak jedną obserwacją. Otóż PRowcy często z nawiązania relacji z danym dziennikarzem czynią nie wiedzieć jak i nie wiedzieć czemu coś trudnego. Podczas gdy po drugiej stronie wszak są również ludzie, dla których życie w symbiozie z nami jest codziennością i powinnością – zatem nie traktujmy ich jak złote cielce z samego założenia. Zbudowanie poprawnej, a wrecz pozytywnej relacji z dziennikarzem to wzajemny szacunek dla swojej pracy i podtrzymywanie również zwykłych, ludzkich, dobrych relacji. Polecam – działa 🙂