PR-owiec zdefiniuj mi public relations!

Dziś postaram się dzięki kilu definicjom odpowiedzieć na pytanie: co to jest public relations? Jeśli jesteście głodni wiedzy – zapraszam.

PR-owiec

Jeśli nie studiowałeś public relations, albo nie pracujesz, jako PR-owiec z pewnością trudno jest Tobie zrozumieć: co to jest public relations? Nie martw się. Często osoby, które pracują w tym zawodzie również nie potrafią konkretnie, jasno i zrozumiale odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ dyscyplinę tą nie da się jednoznacznie skonkretyzować.

Poniższe definicje public relations pomogą określić cel działań i wytłumaczą, co znajduje się u podstaw tej dziedziny. Sprawa o tyle jest trudna, gdyż obecnie mamy do czynienia z ponad 2000 definicjami określającymi public relations. Dlatego przedstawię kilka z nich, które moim zdaniem są najważniejsze i najciekawsze.

W latach 70. przystąpiono do naukowego usystematyzowania dziedziny, jaką jest public relations. Dokładnie w 1976 r. Rex Harlow dokonał analizy 472 najistotniejszych definicji po to, aby stworzyć jedną idealną, która brzmi:

„Public relations to dająca się wyróżnić funkcja zarządzania, która służy stworzeniu i utrzymaniu obopólnych powiązań komunikacyjnych, akceptacji i współpracy pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. Uwzględnia zarządzanie problemami i kwestami spornymi, wspiera zarząd w pozyskiwaniu informacji na temat opinii publicznej oraz w reagowaniu na nie; definiuje odpowiedzialność zarządu w jego służbie interesowi społecznemu; wspiera zarząd w dotrzymywaniu kroku zmianom i w skutecznym ich wykorzystaniu; służy jako wczesny system ostrzegania w przewidywaniu trendów; korzysta z badań, jak i zdrowych oraz etycznych technik komunikowania jako głównych instrumentów.”

Definicja Harlowa przyczyniła się do sporego dyskursu. Skrytykowano ją za to, że łączy zbyt wiele pojedynczych aspektów PR i nie jest spoiwem pomiędzy innymi teoriami, co przecież zakładał naukowiec. To pokazuje pewien paradoks, że tak naprawdę nie ma i raczej nie będzie jednej doskonałej definicji dla public relations…

Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations sformułowało w 1980 r. definicję, która o tyle jest istotna, gdyż nawiązuje do jednej z najważniejszych postaci w dziedzinie PR, a mianowicie do Edwarda L. Bernaysa, który w 1923 r. w swojej książce „Krystalizowanie opinii publicznej” stwierdził, iż public relations to:

„Dostarczanie (społeczeństwu) informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, a postaw klientów do nastawienia instytucji.”

W tej definicji Bernays wskazuje na kluczowy czynniki, jaki charakteryzuje public relations, a mianowicie na bliskie postawy pomiędzy instytucją, a jej klientami.

Założycielka Public Relations News, biuletynu dla osób pracujących w branży public relations i jedna z głównych postaci PR – Denny Griswold, opracowała ciekawą definicję public relations, na którą często powołują się inni. Griswold pojmuje public relations, jako działanie oraz zarządzanie:

„Public Relations to funkcja zarządzania, która bada nastawienie otoczenia, określa strategię i procedury jednostek lub organizacji wobec interesu publicznego oraz planuje i wykonuje program działania w celu uzyskania zrozumienia i akceptacji otoczenia.”.

To tylko kilka określeń na działalność PR. Na szczęście możliwe jest ich uporządkowanie i przedstawienie wspólnych kluczowych elementów, które charakteryzują public relations:

Po pierwsze PR, to przemyślane, planowe i realizowane w długim okresie czasowym działanie. Po drugie, forma komunikowania się organizacji z otoczeniem. Po trzecie, to sposób na zdobycie i utrzymanie właściwej reputacji organizacji w jej środowisku. Po czwarte PR, to narzędzie służące do zarządzania, które upraszcza dokonanie zamierzonych celów. Po piąte public relations, to analizowanie i badanie opinii organizacji w jej środowisku. Po szóste PR, to także zgodna współpraca z kierownictwem najwyższego pionu i wspomaganie w procesie podejmowania decyzji.

Na koniec zostawiłam moją ulubioną definicję Krystyny Wojcik, która wskazuje w swojej najnowszej książce „Public Relations, wiarygodny dialog z otoczeniem” na różnice pomiędzy PR, a innymi podobnymi dziedzinami, na zasadzie działań i celów:

„Załóżmy, że do miasta przyjeżdża CYRK, a ty pragniesz, aby ludzie się o tym dowiedzieli: REKLAMA – wywieszenie plakatu oznajmującego, że do miasta przyjechał cyrk. PROMOCJA – wywieszenie plakatu na słoniu i paradowanie z nim środkiem miasta. PUBLICITY – gdy słoń z plakatem podepcze ozdobny ogródek burmistrza, a gazeta o tym doniesie. PUBLIC RELATIONS – gdy potrafisz sprawić, by burmistrz uśmiał się z incydentu i uczestniczył w paradzie cyrkowej, nie czując urazy.”

Moim zdaniem powyższa definicja jest dość zabawna, ale doskonale odpowiada na pytanie: czym jest, a czym nie jest PR?

Mam nadzieję, że udało mi się zaspokoić Wasz apetyt na PR. 🙂

Może Ci się również spodoba