Nike angażuje w marketing

  • Fajne i zacne, ale czy to od razu trend…?

    • Jeśli mówimy o tym, że trend wyznacza kierunek, w którym powinny podążać działania promocyjne, to jak najbardziej uważam, że niestandardowe angażowanie odbiorców w marketing jest rzeczą godną naśladowania.

      • Owszem, nasladowania, ale trend to powtarzalność w działaniach wielu różnych podmiotów – tu, nie sądzę by tak było. 🙂