ALDI oszczędza zasoby i ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Kolejne dane z międzynarodowego raportu zrównoważonego rozwoju sieci.

ALDI oszczędza zasoby i ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Kolejne dane z międzynarodowego raportu zrównoważonego rozwoju sieci.

W stronę Zero Waste

ALDI opublikował drugi międzynarodowy raport zrównoważonego rozwoju, którego celem jest transparentność działalności sieci pod kątem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ważną część raportu zajmuje kwestia oszczędzania zasobów, w tym zarządzania odpadami, wskazana przez ekspertów z branży społecznej odpowiedzialności biznesu jako jedno z najbardziej aktualnych wyzwań ekologicznych. Jednym z rozwiązań przyjętych w ramach powyższych celów jest stosowanie w logistyce opakowań zbiorczych i transportowych wielokrotnego użytku. Owoce i warzywa, również w Polsce, transportowane są w ekologicznych skrzynkach wielokrotnego użycia, które w 100% są przetwarzalne, nie pozostawiają więc odpadów.

Innym aspektem jest ponowne wykorzystywanie surowców. W Niemczech odzysk surowców, ewentualnie recykling z włączeniem kompostowania, utrzymuje się na poziomie 99%. Sieć ALDI pracuje również nad eliminowaniem marnowania żywności, wokół którego trwa intensywna dyskusja społeczna. Niemal połowa sklepów ALDI w Polsce przekazuje instytucjom charytatywnym (głównie Caritas) artykuły spożywcze na rzecz potrzebujących.
Z produktów przekazanych przez ALDI skorzystały już placówki zajmujące się m.in. terapią zajęciową, pomocą młodym matkom, osobom starszym, rodzinom wielodzietnym.

ALDI wiąże przyszłość ze zrównoważonym rozwojem

– Wyzwania, które oceniamy jako najbardziej aktualne w przyszłości i nad którymi będziemy pracować w kolejnych latach, to przede wszystkim oszczędzanie zasobów, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy dalsze działania na rzecz transparentności w łańcuchu dostaw komentuje Hubert Iwanowski, Zastępca Dyrektora

Zakupów ds. Jakości i CR ALDI Polska.

Dotychczasowa działalność grupy w zakresie CSR została doceniona m.in. nominacją do nagrody za zaangażowanie w zrównoważony rozwój (DeutscherNachhaltigkeitspreis 2019), a także nagrodą FairtradeAward stowarzyszenia TransFair. W sierpniu 2017 roku Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord i ALDI SÜD jako pierwsze dyskonty przystąpiły także do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wraz z przyłączeniem się do niej ALDI zobowiązało się do wdrożenia i stosowania dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu korupcji. W związku z tym jako podstawę dla oceny potencjalnych dostawców artykułów tekstylnych przyjęto kryteria ekologiczne i społeczne.

Raport zrównoważonego rozwoju ALDI oparty został na danych za okres obrotowy 2017, zebranych z dziewięciu krajów działalności Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord, w tym z Polski. Jest on zgodny ze standardami raportowania GRI Sustainability Reporting Standards (Global Reporting Initiative). Całość raportu dostępna jest na stronie:

https://www.aldi.pl/content/dam/aldi/poland/pdfs/raport-zrownowazonego-rozwoju-za-rok-2017.pdf.res/1534932842168/raport-zrownowazonego-rozwoju-za-rok-2017.pdf

Może Ci się również spodoba