42 PR-asówka

  • Lukasz

    Małe literówki się wkradły: Volko Trukcj